Kirjallisuus ja muut linkit

Tropical Foliage Disorders

Vihersisustajan ammattitutkinto - Näyttötutkinnon perusteet, OPH 2012

Vihersisustus - Teoriaa ja käytäntöä

Kirjan sivulla 194 oleva kasvinsuojeluaineluettelo
ei ole ajan tasalla.
Suomessa hyväksytyt valmisteet ja niiden voimassa
olevat käyttötiedot tulee varmistaa TUKESin nettisivuilta.
- Kirjan tekijät